Verkosto
3
.
1

Uudesta näytelmäkirjallisuudesta kiinnostuneiden ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä. Se toimii alustana monipuoliselle yhteistyölle. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa UNOn kirjailijaohjelman kanssa. Verkoston teatterit osallistuvat UNOn rahoittamiseen omarahoitusosuuden avulla.

Näillä sivuilla kuvattu toiminta on tarkoitettu vain UNOn Verkostoon kuuluville toimijoille ellei toisin mainita.

Vuosien 2020-2021 toimintamuotoja tarkennetaan maaliskuun 2020 aikana.

Verkoston toiminta

Kohtaamispaikat ja UNO kirjailijoiden rengasmatkat

UNO järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joissa verkoston toimijat, näytelmäkirjailijat sekä muut alan tekijät pääsevät kohtaamaan aiheen äärellä. Osa tilaisuuksista on vain UNOssa mukana oleville suunnattu, osa avoimia myös muille kentän tekijöille ja toimijoille. Lisäksi UNOn kirjailijat lähtevät vuosittain rengasmatkalle eli käyvät tutustumassa osaan verkoston teattereista paikan päällä.

UNO Ajatushautomo

UNOn Ajatushautomo on verkoston tekijöiden tavoitteellista, yhteistä kehittämistoimintaa. Ajatushautomossa taustoitetaan uuden näytelmän ja näytelmäkirjailijoiden kanssa työskentelyyn liittyviä näkökulmia ja ratkotaan yhdessä sekä kirjailijoiden että teattereiden kannalta olennaisia kysymyksiä – käytäntöjä sekä laajempia periaatteellisia linjauksia. Se toimii kollegiaalisen kohtaamisen ja ammatillisen kehittymisen paikkana, jossa osaamista jaetaan kollektiivisesti. Ajatushautomo luo uutta ajattelua kentälle ja antaa välineitä toimijoiden omaan työhön. Vuosina 2017–2019 työskentelyihin on osallistunut yhdessä ja erikseen näytelmäkirjailijoita, dramaturgeja, teatterinjohtajia, ohjaajia, tuottajia ja viestintäväkeä.

Vuosien 2017-2018 Ajatushautomon työskentelystä on ilmestynyt kaksi koontia ja lisää on luvassa kevään 2020 aikana:
Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa
Toimivan sisäisen viestinnän raameja onnistuneen kantaesitysprosessin taustalla

UNO-työpajat

UNO järjestää uuden näytelmän kanssa työskentelyyn liittyviä sekä verkoston tekijöille yhteisiä että teatterikohtaisia työpajapäiviä. Työskentelyjen aiheina ovat vuosina 2017–2019 olleet mm. uuden näytelmän peruskäsitteet, näytelmän analysoiminen, erilaiset lukemisen tavat sekä työskentely keskeneräisen tekstin kanssa. Työpajoja on toteutettu mm. yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen koulutusohjelman kanssa.

Tekstien kehittely-yhteistyö

Verkoston teatterit seuraavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävien teosten valmistumista sekä voivat tarvittaessa osallistua tekstien kehittelyyn myös käytännössä kirjoittajien toivomalla tavalla. Toiminta räätälöidään tapauskohtaisesti kirjoittajien tarpeiden mukaan.

Lukudraamat / demot

Verkoston teatterit valmistavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävistä teoksista lukudraamoja tai demoja kirjailijoiden tarpeiden mukaan. Yhteistyön avulla työstetään tekstejä eteenpäin, kehitetään teattereiden tekijöiden uuden näytelmän osaamista sekä tehdään uutta näytelmää tunnetuksi teattereiden yleisölle.

UNO on toteuttanut yhteistyössä verkoston kanssa kirjailijaohjelmassa kehiteltyjä tekstejä esitelleitä lukudraamailtoja mm. Tampereen Teatterikesässä järjestetyssä Uuden näytelmän tapahtumassa 2018, keväällä 2019 Helsingissä ja syksyllä 2019 Kotimaisen näytelmän festivaalin osana. Kevään 2020 päätteeksi koittaa lukudraamailta, jossa ollaan vuoden 2019 kirjailijaohjelman näytelmäotteiden äärellä (tulossa 26.5.2020).

Uuden näytelmän seminaarit

UNO järjestää alan ammattilaisille suunnattuja avoimia seminaaripäiviä uuteen näytelmään liittyvistä aiheista. Vuoden 2017 seminaari järjestettiin 26.5.2017 Ryhmäteatterilla teemalla “Suuren näyttämön haaste”. Vuoden 2018 seminaari “Suuren näyttämön visio” järjestettiin 22.5.2018 Viiruksella. Kevään 2019 seminaari “Uuden näytelmän keskeiset kysymykset: Parenteesi” järjestettiin 5.6.2019 Valtimonteatterilla. Vuoden 2020 seminaari tullaan järjestämään Tampereen Teatterikesässä pe 7.8.2020. Lisätietoa loppukeväästä 2020.

Valtakunnan dramaturgi & Dramaturgialusta

Vuosien 2017-2018 aikana toteutettiin pilotointi teattereiden erikseen tilaamasta Valtakunnan dramaturgi -palvelusta, jossa UNOn dramaturgi toimii verkoston teattereille dramaturgisena apuna / tukihenkilöä liittyen uuteen suomalaiseen näytelmään teatterin omassa toiminnassa. Käytäntö räätälöitiin tapauskohtaisesti. Valtakunnan dramaturgia käytettiin pilottikokeiluissa esimerkiksi ohjelmistosuunnittelun tukena tai teatterin tilaaman uuden näytelmätekstien kehittelytyön dramaturgisena apuna. Kokeilut toteutettiin Kemin kaupunginteatterissa, Kouvolan teatterissa ja Rakastajat-teatterissa. Valtakunnan dramaturgi -kokeiluista sekä vuoden 2019 aika toteutetuista dramaturgien ajatushautomo-työskentelyista inspiroitunutta uutta tukimuotoa testataan vuosien 2020-2021 aikana nimellä “Dramaturgialusta”. Tällä kertaa UNO tarjoaa konsultoivaa tukea verkoston teattereille dramaturgisen osaamisen lisäämiseen omassa toiminnassa.

Toimintaperiaatteet

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.

Ajankohtaista
3
.
2

Uusin koonti Ajatushautomosta: työskentely viestintänäkökulman parissa

Uusi koonti UNOn Ajatushautomo-työskentelystä viestintänäkökulman parissa

UNOn Ajatushautomo-työskentelystä on syntynyt toinen koonti, joka käsittelee kantaesitysprosessia viestinnän näkökulmasta. Vuoden 2018 alussa ilmestynyt ensimmäinen koonti käsitteli kirjailijan ja teatterin yhteistyötä kantaesitysprosessissa (lue ensimmäinen koonti täältä).

Teattereiden viestintä- ja markkinointityötä tutkiva prosessi käynnistyi keväällä 2017. Näkökulmaa käsiteltiin viestintähenkilökunnan ja teattereiden johto- ja vastaavissa tehtävissä työskentelevien kanssa yhdessä ja erikseen yhteensä neljässä kohtaamisessa vuosien 2017–2018 aikana. UNOn Ajatushautomon kokoontumiset tarjoavat puitteen, jossa eri teatteriorganisaatioiden vakihenkilökunnissa työskentelevät ja freelancereina toimivat teatteriammattilaiset pääsevät käsittelemään ja kehittämään työtään yhdessä.


UNO Ajatushautomo 2018: Toimiva viestintä – 31.10.2018 (PDF)

Kulkeeko tieto UNOsta oikeille henkilöille?

Kulkeeko tieto UNOsta teatterissasi / organisaatiossasi oikeille henkilöille? Haluatko vaihtaa yhteyshenkilöä tai lisätä uuden tekijän henkilökunnastasi verkoston sisäisen tiedotuksen sähköpostilistalle?

Laita viestiä saara@teatterikaksipistenolla.fi

Toimintakalenteri
3
.
3

Maaliskuu 2020

Ti 10.3.2020 UNO-VUODEN AVAUS, Ryhmäteatteri, Helsinginkatu 25

10–12.30 UNO-näytelmäotteet ja info
Aamupäivän tilaisuudessa kuullaan otteita UNOssa kehitellyistä näytelmistä ja kerrotaan UNOn vuosien 2020–2021 linjauksista ja suunnitelmista. Tilaisuus on avoin kaikille.

Huhtikuu 2020

NÄYTELMÄKÄÄNNÖSTYÖPAJA
To 16.4.2020

Työpaja siirtyy syksyyn 2020.

MONIKIELISYYS NÄYTELMÄSSÄ -LUKUDRAAMA JA KESKUSTELU
To 16.4.2020

Tilaisuus peruttu.

KIRJAILIJAHAASTATTELU + ESITYS: Jussi Moilan Isän maa
Pe 17.4.2020

Kantaesitys siirtyy syksyyn 2020.

Toukokuu 2020

LUKUDRAAMAILTA: 2019 KIRJAILIJAOHJELMAN NÄYTELMÄT
Ti 26.5.2020

Tilaisuus peruttu.