Verkosto
3
.
1

Uudesta näytelmäkirjallisuudesta kiinnostuneiden ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä. Se toimii alustana monipuoliselle yhteistyölle. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa UNOn kirjoittajaohjelmien kanssa. Verkoston teatterit osallistuvat UNOn rahoittamiseen omarahoitusosuuden avulla.

Näillä sivuilla kuvattu toiminta on tarkoitettu vain UNOn Verkostoon kuuluville toimijoille ellei toisin mainita.

Verkoston toiminta

Kohtaamispaikat ja UNO kirjailijoiden rengasmatkat

UNO järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joissa verkoston toimijat, näytelmäkirjailijat sekä muut alan tekijät pääsevät kohtaamaan aiheen äärellä. Osa tilaisuuksista on vain UNOssa mukana oleville suunnattu, osa avoimia myös muille kentän tekijöille ja toimijoille. Lisäksi UNOn kirjoittajat lähtevät vuosittain rengasmatkalle ja käyvät tutustumassa osaan verkoston teattereista paikan päällä.

UNO Ajatushautomo

UNOn Ajatushautomo on verkoston tekijöiden tavoitteellista yhteistoimintaa. Ajatushautomossa taustoitetaan uuden näytelmän ja näytelmäkirjailijoiden kanssa työskentelyyn liittyviä näkökulmia ja ratkotaan yhdessä sekä kirjoittajien että teattereiden kannalta olennaisia kysymyksiä – käytäntöjä sekä laajempia periaatteellisia linjauksia. Se toimii kollegiaalisen kohtaamisen ja ammatillisen kehittymisen paikkana, jossa osaamista jaetaan kollektiivisesti. Ajatushautomo luo uutta ajattelua kentälle ja antaa välineitä toimijoiden omaan työhön.

Vuosien 2017-2018 Ajatushautomon työskentelystä on ilmestynyt kaksi koontia:
Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa
Toimivan sisäisen viestinnän raameja onnistuneen kantaesitysprosessin taustalla

Dramaturgitapaamiset

Verkoston teattereissa dramaturgeina toimiville tai omassa tehtävässään dramaturgista työtä tekeville järjestetään yhteisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ammatillisista kysymyksistä. Dramaturgien näkökulma on vuonna 2019 läsnä ajatushautomon työskentelyssä.

UNO-työpajat

UNO järjestää uuden näytelmän kanssa työskentelyyn liittyviä sekä verkoston tekijöille yhteisiä että teatterikohtaisia työpajapäiviä. Työskentelyjen aiheina vuosina 2017-2018 on ollut mm. uuden näytelmän peruskäsitteet, näytelmän analysoiminen, erilaiset lukemisen tavat sekä työskentely keskeneräisen tekstin kanssa. Työpajoja on toteutettu mm. yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen koulutusohjelman kanssa.

Tekstien kehittely-yhteistyö

Verkoston teatterit seuraavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävien teosten valmistumista sekä voivat tarvittaessa osallistua tekstien kehittelyyn myös käytännössä kirjoittajien toivomalla tavalla. Toiminta räätälöidään tapauskohtaisesti kirjoittajien tarpeiden mukaan.

Lukudraamat / demot

Verkoston teatterit valmistavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävistä teoksista lukudraamoja tai demoja kirjailijoiden tarpeiden mukaan. Yhteistyön avulla työstetään tekstejä eteenpäin, kehitetään teattereiden tekijöiden uuden näytelmän osaamista sekä tehdään uutta näytelmää tunnetuksi teattereiden yleisölle.

Lukupiirit verkoston teattereissa

UNOn 2018 julkaiseman antologian pohjalta toteutetaan teattereiden yleisölle suunnattuja lukupiirejä verkoston teattereissa.

Uuden näytelmän seminaari

UNO järjestää kerran vuodessa alan ammattilaisille suunnatun avoimen seminaarin ajankohtaisesta uuteen näytelmään liittyvästä aiheesta. Vuoden 2017 seminaari järjestettiin 26.5.2017 Ryhmäteatterilla teemalla “Suuren näyttämön haaste”. Vuoden 2018 seminaari “Suuren näyttämön visio” järjestettiin 22.5.2018 Viiruksella. Vuoden 2019 seminaari “Uuden näytelmän keskeiset kysymykset, osa 1: Parenteesi” järjestetään ke 5.6.2019 Ryhmäteatterilla.

Valtakunnan dramaturgi

Vuosien 2017-2018 aikana toteutettiin pilotointi teattereiden erikseen tilaamasta Valtakunnan dramaturgi -palvelusta, jossa UNOn dramaturgi toimii verkoston teattereille dramaturgisena apuna / tukihenkilöä liittyen uuteen suomalaiseen näytelmään teatterin omassa toiminnassa. Käytäntö räätälöitiin tapauskohtaisesti. Valtakunnan dramaturgia käytettiin pilottikokeiluissa esimerkiksi ohjelmistosuunnittelun tukena tai teatterin tilaaman uuden näytelmätekstien kehittelytyön dramaturgisena apuna. Kokeilut toteutettiin Kemin kaupunginteatterissa, Kouvolan teatterissa ja Rakastajat-teatterissa. Valtakunnan dramaturgi -kokeiluista inspiroitunutta dramaturgista tukea tarjoavaa palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2019 aikana.

Toimintaperiaatteet

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.

Ajankohtaista
3
.
2

Uusi koonti Ajatushautomosta: työskentely viestintänäkökulman parissa

Uusi koonti UNOn Ajatushautomo-työskentelystä viestintänäkökulman parissa

UNOn Ajatushautomo-työskentelystä on syntynyt toinen koonti, joka käsittelee kantaesitysprosessia viestinnän näkökulmasta. Vuoden 2018 alussa ilmestynyt ensimmäinen koonti käsitteli kirjailijan ja teatterin yhteistyötä kantaesitysprosessissa (lue ensimmäinen koonti täältä).

Teattereiden viestintä- ja markkinointityötä tutkiva prosessi käynnistyi keväällä 2017. Näkökulmaa käsiteltiin viestintähenkilökunnan ja teattereiden johto- ja vastaavissa tehtävissä työskentelevien kanssa yhdessä ja erikseen yhteensä neljässä kohtaamisessa vuosien 2017–2018 aikana. UNOn Ajatushautomon kokoontumiset tarjoavat puitteen, jossa eri teatteriorganisaatioiden vakihenkilökunnissa työskentelevät ja freelancereina toimivat teatteriammattilaiset pääsevät käsittelemään ja kehittämään työtään yhdessä.


UNO Ajatushautomo 2018: Toimiva viestintä – 31.10.2018 (PDF)

Kulkeeko tieto UNOsta oikeille henkilöille?

Kulkeeko tieto UNOsta teatterissasi / organisaatiossasi oikeille henkilöille? Haluatko vaihtaa yhteyshenkilöä tai lisätä uuden tekijän henkilökunnastasi verkoston sisäisen tiedotuksen sähköpostilistalle?

Laita viestiä saara@teatterikaksipistenolla.fi

Toimintakalenteri
3
.
3

Tammikuu 2019

ke 30.1.2019 Viirus

Vuoden yhteinen aloitus

10-12 UNO-info: UNOn verkoston toiminta 2019 + kirjailijoiden ja tekstien esittelyt
13-17 Työpaja kirjailijoille ja verkoston edustajille (vetäjä Kati Sirén)
19-20.35 Den stora elden -esityksen katsominen (optio)

Helmikuu 2019

to 14.2.2019 10.30-14 Koneen Kamari (Tehtaankatu 21 B 45, Helsinki)

DasArts-työpaja

STODin jäsenet tutustuvat DasArts-palautemetodiin työpajassa, jossa sen avulla kehitellään UNOn 2018 Residenssi-kirjailija Okko Leon vielä keskeneräistä näytelmätekstiä.

Maaliskuu 2019

ti 5.3.2019 10.30-14.30 Koneen Kamari (Tehtaankatu 21 B 45, Helsinki)

Ajatushautomo: dramaturgit

Työskentelyn fokuksessa dramaturgin rooli/asema/merkitys kantaesitysprosessissa ja teatterirakenteissa.

Huhtikuu 2019

1.–3.4.2019 Kemin kaupunginteatteri

UNO-tekstin kehittelytyöpaja + kirjailijoiden rengasmatka

UNOn 2018 Hautomo-kirjailijoiden Marjo Airisniemen ja Iida Hämeen-Anttilan yhteinen tekstien kehittelytyöpaja Kemin kaupunginteatterin henkilökunnan kanssa. Samassa yhteydessä myös muut UNO-kirjailijat rengasmatkailevat Kemiin.


ma 15.4.2019 10.30-14 Koneen Kamari (Tehtaankatu 21 B 45, Helsinki)

DasArts-työpaja

Verkoston teattereiden edustajat tutustuvat DasArts-palautemetodiin työpajassa, jossa sen avulla kehitellään UNOn 2018 Residenssi-kirjailija Veikko Nuutisen vielä keskeneräistä näytelmätekstiä.


ti 16.4.2019 10.30-14.30 Koneen Kamari (Tehtaankatu 21 B 45, Helsinki)

UNO Ajatushautomo: dramaturgit

Dramaturgien toinen tapaaminen.

Toukokuu 2019

UNOn järjestämää toimintaa Lainsuojattomat-festareilla Porissa 11.-19.5.2019. Lisätietoa myöhemmin.

Kesäkuu 2019

ti 4.6.2019 10.30-14.30 Ryhmäteatteri (Helsinginkatu 25, Helsinki)

UNO-ajatushautomo: dramaturgit ja johtajat

Dramaturgit ja johtajat kohtaavat kevään kolmannessa ajatushautomon kokoontumisessa.


ti 4.6.2019 illalla Ryhmäteatteri (Helsinginkatu 25, Helsinki)

UNO-demot

Lukudraamademot UNOn 2018 kirjoittajaohjelmassa kehitellyistä teksteistä + kirjailijahaastattelut


ke 5.6.2019 päivällä Ryhmäteatteri (Helsinginkatu 25, Helsinki)

UNO-seminaari: Uuden näytelmän keskeiset kysymykset, osa 1: Parenteesi

UNOn vuoden 2019 seminaari kokoaa alan ammattilaiset uuteen näytelmään aiheen äärelle. Alustuksia, keskustelua ja yhteistä työskentelyä. Lisätietoa kevään mittaan.