Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/unonpffi/public_html/wp-includes/compat.php on line 502
Verkosto : Uuden näytelmän ohjelma UNO

Verkosto
3
.
1

Uudesta näytelmäkirjallisuudesta kiinnostuneiden ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä. Se toimii alustana monipuoliselle yhteistyölle. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa UNOn kirjoittajaohjelmien kanssa. Verkoston teatterit osallistuvat UNOn rahoittamiseen omarahoitusosuuden avulla.

Näillä sivuilla kuvattu toiminta on tarkoitettu vain UNOn Verkostoon kuuluville toimijoille ellei toisin mainita.

Verkoston toiminta

Kohtaamispaikat ja UNO kirjailijoiden rengasmatkat

UNO järjestää tilaisuuksia ja työpajoja, joissa verkoston toimijat, näytelmäkirjailijat sekä muut alan tekijät pääsevät kohtaamaan aiheen äärellä. Osa tilaisuuksista on vain UNOssa mukana oleville suunnattu, osa avoimia myös muille kentän tekijöille ja toimijoille. Lisäksi UNOn kirjoittajat lähtevät vuosittain rengasmatkalle ja käyvät tutustumassa osaan verkoston teattereista paikan päällä.

UNO Ajatushautomo

UNOn Ajatushautomo on verkoston tekijöiden tavoitteellista yhteistoimintaa. Ajatushautomossa taustoitetaan uuden näytelmän ja näytelmäkirjailijoiden kanssa työskentelyyn liittyviä näkökulmia ja ratkotaan yhdessä sekä kirjoittajien että teattereiden kannalta olennaisia kysymyksiä – käytäntöjä sekä laajempia periaatteellisia linjauksia. Se toimii kollegiaalisen kohtaamisen ja ammatillisen kehittymisen paikkana, jossa osaamista jaetaan kollektiivisesti. Ajatushautomo luo uutta ajattelua kentälle ja antaa välineitä toimijoiden omaan työhön.

Vuosien 2017-2018 Ajatushautomon työskentelystä on ilmestynyt kaksi koontia:
Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa
Toimivan sisäisen viestinnän raameja onnistuneen kantaesitysprosessin taustalla

Dramaturgitapaamiset

Verkoston teattereissa dramaturgeina toimiville tai omassa tehtävässään dramaturgista työtä tekeville järjestetään yhteisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ammatillisista kysymyksistä. Dramaturgien näkökulma on vuonna 2019 läsnä ajatushautomon työskentelyssä.

UNO-työpajat

UNO järjestää uuden näytelmän kanssa työskentelyyn liittyviä sekä verkoston tekijöille yhteisiä että teatterikohtaisia työpajapäiviä. Työskentelyjen aiheina vuosina 2017-2018 on ollut mm. uuden näytelmän peruskäsitteet, näytelmän analysoiminen, erilaiset lukemisen tavat sekä työskentely keskeneräisen tekstin kanssa. Työpajoja on toteutettu mm. yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen koulutusohjelman kanssa.

Tekstien kehittely-yhteistyö

Verkoston teatterit seuraavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävien teosten valmistumista sekä voivat tarvittaessa osallistua tekstien kehittelyyn myös käytännössä kirjoittajien toivomalla tavalla. Toiminta räätälöidään tapauskohtaisesti kirjoittajien tarpeiden mukaan.

Lukudraamat / demot

Verkoston teatterit valmistavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävistä teoksista lukudraamoja tai demoja kirjailijoiden tarpeiden mukaan. Yhteistyön avulla työstetään tekstejä eteenpäin, kehitetään teattereiden tekijöiden uuden näytelmän osaamista sekä tehdään uutta näytelmää tunnetuksi teattereiden yleisölle.

Vuoden 2018 alusta kehitellyistä teksteistä kuullaan lukudraamademot ti 4.6.2019 klo 18-21 Valtimonteatterilla. Toteutus yhteistyössä Valtimonteatteri, Quo Vadis, Jalostamo2 ja Ryhmäteatteri. Lue lisätiedot UNO näyttämöltä

Lukupiirit verkoston teattereissa

UNOn 2018 julkaiseman antologian pohjalta toteutetaan teattereiden yleisölle suunnattuja lukupiirejä verkoston teattereissa.

Uuden näytelmän seminaari

UNO järjestää kerran vuodessa alan ammattilaisille suunnatun avoimen seminaarin ajankohtaisesta uuteen näytelmään liittyvästä aiheesta. Vuoden 2017 seminaari järjestettiin 26.5.2017 Ryhmäteatterilla teemalla “Suuren näyttämön haaste”. Vuoden 2018 seminaari “Suuren näyttämön visio” järjestettiin 22.5.2018 Viiruksella.

Vuoden 2019 seminaari “Uuden näytelmän keskeiset kysymykset: Parenteesi” järjestetään ke 5.6.2019 10-15.30 Valtimonteatterilla. Lue lisätiedot UNO näyttämöltä

Valtakunnan dramaturgi

Vuosien 2017-2018 aikana toteutettiin pilotointi teattereiden erikseen tilaamasta Valtakunnan dramaturgi -palvelusta, jossa UNOn dramaturgi toimii verkoston teattereille dramaturgisena apuna / tukihenkilöä liittyen uuteen suomalaiseen näytelmään teatterin omassa toiminnassa. Käytäntö räätälöitiin tapauskohtaisesti. Valtakunnan dramaturgia käytettiin pilottikokeiluissa esimerkiksi ohjelmistosuunnittelun tukena tai teatterin tilaaman uuden näytelmätekstien kehittelytyön dramaturgisena apuna. Kokeilut toteutettiin Kemin kaupunginteatterissa, Kouvolan teatterissa ja Rakastajat-teatterissa. Valtakunnan dramaturgi -kokeiluista inspiroitunutta dramaturgista tukea tarjoavaa palvelua kehitetään eteenpäin vuoden 2019 aikana.

Toimintaperiaatteet

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.

Ajankohtaista
3
.
2

Mukaan Verkostoon 2020-2021?

UNOn viimeisten vuosien Verkosto 2020-2021 kootaan syksyn 2019 aikana. Aiemmin mukana olleilta teattereilta on tiedusteltu jatkohalukuutta elokuussa, tiedot tulee varmistaa vuoden loppuun mennessä.

Toiminnasta kiinnostuneet uudet teatterit voivat vastata kyselyyn oheisen lomakkeen kautta, jonka jälkeen järjestetään yhteistyökeskustelut.

Siirry lomakkeeseen

Uusin koonti Ajatushautomosta: työskentely viestintänäkökulman parissa

Uusi koonti UNOn Ajatushautomo-työskentelystä viestintänäkökulman parissa

UNOn Ajatushautomo-työskentelystä on syntynyt toinen koonti, joka käsittelee kantaesitysprosessia viestinnän näkökulmasta. Vuoden 2018 alussa ilmestynyt ensimmäinen koonti käsitteli kirjailijan ja teatterin yhteistyötä kantaesitysprosessissa (lue ensimmäinen koonti täältä).

Teattereiden viestintä- ja markkinointityötä tutkiva prosessi käynnistyi keväällä 2017. Näkökulmaa käsiteltiin viestintähenkilökunnan ja teattereiden johto- ja vastaavissa tehtävissä työskentelevien kanssa yhdessä ja erikseen yhteensä neljässä kohtaamisessa vuosien 2017–2018 aikana. UNOn Ajatushautomon kokoontumiset tarjoavat puitteen, jossa eri teatteriorganisaatioiden vakihenkilökunnissa työskentelevät ja freelancereina toimivat teatteriammattilaiset pääsevät käsittelemään ja kehittämään työtään yhdessä.


UNO Ajatushautomo 2018: Toimiva viestintä – 31.10.2018 (PDF)

Kulkeeko tieto UNOsta oikeille henkilöille?

Kulkeeko tieto UNOsta teatterissasi / organisaatiossasi oikeille henkilöille? Haluatko vaihtaa yhteyshenkilöä tai lisätä uuden tekijän henkilökunnastasi verkoston sisäisen tiedotuksen sähköpostilistalle?

Laita viestiä saara@teatterikaksipistenolla.fi

Toimintakalenteri
3
.
3