Verkosto
3
.
1

Uudesta näytelmäkirjallisuudesta kiinnostuneiden ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden verkostossa kehitetään uuteen näytelmään liittyvää osaamista ja alan käytäntöjä. Se toimii alustana monipuoliselle yhteistyölle. Verkosto toimii vuorovaikutuksessa UNOn kirjoittajaohjelmien kanssa. Verkoston toimijat osallistuvat UNOn rahoittamiseen omarahoitusosuuden avulla.

Näillä sivuilla kuvattu toiminta on tarkoitettu vain UNOn Verkostoon kuuluville toimijoille ellei toisin mainita.

Verkoston toiminta

Kohtaamispaikat ja UNO kirjailijoiden rengasmatkat

UNO järjestää tilaisuuksia, joissa verkoston toimijat, näytelmäkirjailijat sekä muut alan tekijät pääsevät kohtaamaan rennossa ilmapiirissä. Osa tilaisuuksista on vain UNOssa mukana oleville suunnattu, osa avoimia myös muille kentän tekijöille ja toimijoille. Lisäksi UNOn kirjoittajat lähtevät vuosittain rengasmatkalle ja käyvät tutustumassa osaan verkoston teattereista paikan päällä.

UNO Ajatushautomo

UNOn Ajatushautomo on verkoston tekijöiden tavoitteellista yhteistoimintaa. Ajatushautomossa taustoitetaan uuden näytelmän ja näytelmäkirjailijoiden kanssa työskentelyyn liittyviä näkökulmia ja ratkotaan yhdessä sekä kirjoittajien että teattereiden kannalta olennaisia kysymyksiä – käytäntöjä sekä laajempia periaatteellisia linjauksia. Se toimii kollegiaalisen kohtaamisen ja ammatillisen kehittymisen paikkana, jossa osaamista jaetaan kollektiivisesti. Ajatushautomo luo uutta ajattelua kentälle ja antaa välineitä toimijoiden omaan työhön.

Vuoden 2017 Ajatushautomon työskentelystä on ilmestynyt koonti Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa.

Dramaturgitapaamiset

Verkoston teattereissa dramaturgeina toimiville tai omassa tehtävässään dramaturgista työtä tekeville järjestetään yhteisiä tapaamisia, joissa keskustellaan ammatillisista kysymyksistä, esim. palautteen antamisesta ja tekstien kehittelystä.

Uuden näytelmän koulutukset

UNO järjestää uuden näytelmän kanssa työskentelyyn liittyviä sekä verkoston tekijöille yhteisiä koulutuksia että teatterikohtaisia työpajapäiviä. Koulutusten aiheina 2017-2018 on mm. uuden näytelmän peruskäsitteet, näytelmän analysoiminen, erilaiset lukemisen tavat sekä työskentely keskeneräisen tekstin kanssa. Koulutukset ja työpajat toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjaajantaiteen koulutusohjelman kanssa.

Tekstien kehittely-yhteistyö

Verkoston teatterit seuraavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävien teosten valmistumista sekä voivat tarvittaessa osallistua tekstien kehittelyyn myös käytännössä kirjoittajien toivomalla tavalla. Toiminta räätälöidään tapauskohtaisesti kirjoittajien tarpeiden mukaan.

Lukudraamat / demot

Verkoston teatterit valmistavat UNOn kirjoittajaohjelmissa kehiteltävistä teoksista lukudraamoja tai demoja kirjailijoiden tarpeiden mukaan. Yhteistyön avulla työstetään tekstejä eteenpäin, kehitetään teattereiden tekijöiden uuden näytelmän osaamista sekä tehdään uutta näytelmää tunnetuksi teattereiden yleisölle.

Lukupiirit verkoston teattereissa

UNOn 2018 julkaiseman antologian pohjalta toteutetaan teattereiden yleisölle suunnattuja lukupiirejä verkoston teattereissa syksyllä 2018.

Uuden näytelmän seminaari

UNO järjestää kerran vuodessa alan ammattilaisille suunnatun avoimen seminaarin ajankohtaisesta uuteen näytelmään liittyvästä aiheesta. Vuoden 2017 seminaari järjestettiin toukokuussa Helsingissä teemalla “Suuren näyttämön haaste”. Vuoden 2018 seminaari järjestetään 22.5.2018 Helsingissä. Seminaarissa jatketaan suuren näyttämön aiheen käsittelyä.

Valtakunnan dramaturgi

Vuonna 2017 käynnistettiin pilotointi teattereiden erikseen tilaamasta Valtakunnan dramaturgi -palvelusta, jossa UNOn dramaturgi toimii verkoston teattereille dramaturgisena apuna / tukihenkilöä liittyen uuteen suomalaiseen näytelmään teatterin omassa toiminnassa. Käytäntö räätälöidään tapauskohtaisesti. Valtakunnan dramaturgia käytetään pilottikokeiluissa esimerkiksi ohjelmistosuunnittelun tukena tai teatterin tilaaman uuden näytelmätekstien kehittelytyön dramaturgisena apuna. 2017 käynnistyneet pilottikokeilut Kemin kaupunginteatterissa, Kouvolan teatterissa ja Rakastajat-teatterissa jatkuvat vuonna 2018. Jatkosta ilmoitetaan erikseen.

Toimintaperiaatteet

Verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet

• Halu turvata laadukkaan suomalaisen näytelmäkirjallisuuden olemassaolo ja myötävaikuttaa uusien laatutekstien syntymiseen ja niiden leviämiseen koko kentän käyttöön.

• Ymmärrys siitä, että ammattinäytelmäkirjailijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen on tarpeellista.

• Halu tarkastella kriittisesti ja kehittää tarpeen mukaan omia käytäntöjä (esim. tuotantorakenteita) ja tekijöiden osaamista.

• Kiinnostus ja valmius dialogiseen, ratkaisukeskeiseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön ammattikirjoittajien kanssa.

• Kiinnostus ja valmius yhteistyöhön muiden teattereiden ja alan toimijoiden kanssa.

• Sitoutuminen luottamuksellisuuteen verkoston toimijoiden kesken jaettavien tietojen osalta. Ideoitaan ja teosaihioitaan esittelevien tekijöiden kunnioittaminen ja reilu kohtelu.

Ajankohtaista
3
.
2

Kulkeeko tieto UNOsta oikeille henkilöille?

Kulkeeko tieto UNOsta teatterissasi / organisaatiossasi oikeille henkilöille? Haluatko vaihtaa yhteyshenkilöä tai lisätä uuden tekijän henkilökunnastasi verkoston sisäisen tiedotuksen sähköpostilistalle?

Laita viestiä saara@teatterikaksipistenolla.fi

Toimintakalenteri
3
.
3

Helmikuu 2018

Ti 13.2.2018 klo 10.30-15.30 Ahaa Teatteri, Tampere

Ajatushautomo: tiedotus-markkinointi

Tiedotus-markkinointiväen vuoden 2018 Ajatushautomon työskentely käynnistyy.


ke 28.2. asti Lahden kaupunginteatteri

UNOn Pilottituotannnon esitykset jatkuvat Lahden kaupunginteatterissa

UNOn pilottituotannon, Taija Helmisen kirjoittaman ja Teatteri 2.0:n ja Lahden kaupunginteatterin tuottaman Merkkipäivä-esityksen esitykset jatkuvat Lahden kaupunginteatterin Eero-näyttämöllä. Viimeinen näytös Lahdessa ke 28.2.2018

Maaliskuu 2018

Ti 6.3.2018 klo 10.00-14.00 Viirus, Helsinki

Ajatushautomo: johtajat

Työskentely Kati Sirénin johdolla jatkuu. Sisältö määrittyy ensimmäisen 22.1. tapaamisen työskentelyn pohjalta.


Ti 6.3.2018 klo 17.30 alkaen Viirus, Helsinki

Verkoston yhteinen esitysvierailu: Den andra naturen (Viirus)

17.30 alustus, teoksen kirjoittaja Pipsa Lonka
19.00 esitys


To 22.3. – Pe 23.3. Riihimäen Teatteri

Dramaturgitapaaminen

to 22.3. klo 17.30 alustus esitykseen & klo 19 Virkavalta-kantaesitys Riihimäen Teatterissa
pe 23.3. klo 10-14 dramaturgitapaaminen Scandic Riihimäen tiloissa

Majoitusmahdollisuus to-pe Scandic Riihimäessä. Lisätietoja Saaralta.

Huhtikuu 2018

Ti 10.4.2018 klo 9.30-16 Teatterikulma, Helsinki

Yhteinen koulutuspäivä

Yhteinen koulutuspäivä verkoston teattereiden johtajille ja tiedotus-markkinointiväelle. Päivä järjestetään yhteistyössä Suomen Teatterit ry:n kanssa.

Toukokuu 2018

La 19.5.2018 Jyväskylän kaupunginteatteri

Lukudraama

Tekstin kehittely-lukudraama Hautomo-kirjailija Eeva Turusen vielä keskeneräisen Isoisä (työnimi) -näytelmän pohjalta.


Ti 22.5.2018 klo 10-15.30 Helsinki (paikka ilm. myöh.)

Seminaari

Kaikille avoin Uuden näytelmän seminaari jatkaa suuren näyttämön aiheen käsittelyä.


Ti 22.5.2018 klo 16-18 Helsinki (paikka ilm. myöh.)

Kohtaamispaikka

Näytelmäkirjailijoiden ja teattereiden kohtaamispaikka.


Ke 23.5.2018 klo 10-14 Helsinki (paikka ilm. myöh.)

Ajatushautomo: johtajat

Johtajien kevään viimeinen kohtaaminen Ajatushautomossa. Sisältö määrittyy edellisten tapaamisten työskentelyn pohjalta.