UNO-EXIT
4
.
1

Tältä sivulta löytyvät hankkeen päätteeksi julkaistut aineistot, joissa kuvataan Uuden näytelmän ohjelman toteutusta, havaintoja ja työvälineitä. Lisäksi sivulla esitellään hankkeen aikana tuotetut muut sisällöt: UNO-podcastit ja Uuden näytelmän antologia.

UNO Loppujulkaisu
4
.
2


Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta (2022)

Saara Rautavuoma & Elina Snicker (toim.)

Näytelmän tulevaisuus – Puhetta laadusta

Uuden näytelmän ohjelman loppujulkaisu summaa monivuotisen kehittämishankkeen toteutuksen ja siitä syntyneet havainnot sekä tuo kootusti saataville työstä syntyneet työvälineet. Hankkeessa eri rooleissa vaikuttaneiden asiantuntijoiden kirjoittama teos on käytännön läheinen käsikirja mm. näytelmien kanssa työskenteleville taiteen ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Se tarjoaa ajattelun virikkeitä myös taiteenalan kehittämishankkeiden toteuttajille – tai sellaisia vasta suunnitteleville.

Julkaisu sisältää kolme osaa:

  • Näytelmäkirjallisuuden laatua ja teatterialan käytäntöjä kehittäneen hankkeen toteutuksen kuvauksen sekä analyysin hanketyöstä ja sen tuloksista
  • Syventäviä puheenvuoroja, jotka käsittelevät laatua (Saara Rautavuoma), lukemisesta taiteellisena työnä (Saana Lavaste), dramaturgin työtä (Elina Snicker), moniammatillista yhteiskehittämistä (Kati Sirén) sekä UNOssa kehiteltyjä näytelmätekstejä (Hanna Helavuori)
  • Kokoelman hankkeesta syntyneitä työvälineitä, mm. UNOn ajatushautomossa syntyneet koonnit teatteriammattilaisten yhteisestä ajattelusta, kirjailijan ja dramaturgin sekä kirjailijan ja teatterin välisen yhteistyön käynnistämiseen soveltuvat välineet, UNOn tekstitapaamisen mallinnus eli väline keskeneräisen näytelmän lukemiseen ja keskusteluun sen äärellä.

Lataa julkaisu TINFOn sivuilta

Tilaa painettu kirja SUNKLOn verkkokaupasta

UNO-EXIT-julkaisusarja
4
.
3

UNO-EXIT-julkaisut ovat temaattisesti jäsennettyjä tietopaketteja, jotka avaavat käytännönläheisesti hankkeen toteutusta, havaintoja ja työvälineitä. Julkaisut sisältävät osin samoja sisältöjä kuin UNOn loppujulkaisu, mutta myös sellaisia lisämateriaaleja, joita ei löydy muualta.

UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat

UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat

Julkaisusta löytyvät esittelyt kaikista UNOn osallistuneista näytelmäkirjailijoista ja näytelmistä, joita he kehittelivät UNOn kirjailijaohjelmassa. Lisäksi se sisältää tiedot, mistä kunkin näytelmän saa luettavakseen, miten kirjailijaan saa tarvittaessa yhteyden ja mistä voi kysellä esitysoikeuksia.


UNO-EXIT I – Näytelmät ja kirjailijat


UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen

UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen

Julkaisuun on koostettu UNOn kirjailijaohjelman havaintoja ja työvälineitä näytelmien kehittelyyn ja kirjailijantyön tukemiseen. Se sisältää mm. kuvauksen UNOn kirjailijaohjelman tukikokonaisuudesta kirjailijoille, esimerkkejä erilaisista tekstinkehittelytyöpajoista sekä työvälineen kirjailijan ja dramaturgin yhteistyön käynnistämiseen. Lisäksi tietopakettiin on dokumentoitu avoimien kirjailijahakujen toteutusta ja UNOn viimeisin hakuopas kirjailijoille.


UNO-EXIT II – Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen


UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen

UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen

Julkaisu avaa UNOn ajatushautomossa tehtyä työtä ja sen tuloksia. Ajatushautomo oli UNOn Verkoston toimintaan sisältynyt työskentelymuoto, jossa teatteriammattilaiset kutsuttiin pohtimaan, millaiset seikat vaikuttavat uuden näytelmätekstin näkymään ja kantaesitysprosesseihin teattereissa. Yhteensä 25 toiminnalliseen työskentelyyn osallistui erilaisin kokoonpanoin mm. näytelmäkirjailijoita, teatterinjohtajia, dramaturgeja, ohjaajia sekä viestintä- ja markkinointiväkeä. Tämän moniammatillisen yhteiskehittämisen tuloksena syntyi neljä koontia, joita alan ammattilaiset voivat hyödyntää työvälineinä omien toimintatapojensa tarkasteluun ja kehittämiseen.

Julkaisu sisältää koonnit:
– Kirjailijan ja teatterin yhteistyö uuden näytelmän kirjoitus- ja kantaesitysprosessissa
– Toimiva sisäinen viestintä onnistuneen kantaesitysprosessin taustalla
– Dramaturgin tehtävänkuvia ja työn orientaatioita
– Ohjelmistosuunnittelun taide


UNO-EXIT III – Moniammatillinen yhteiskehittäminen

UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ

UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ

Julkaisu sisältää esimerkkejä ja havaintoja dramaturgin työstä UNOssa, teatterirakenteissa ja näytelmäkirjailijan taiteellisen prosessin kanssakulkijana.

Julkaisusta löytyvät mm.
– työvälineet lukevan dramaturgin ja näytelmäkirjailijan sekä dramaturgin ja teatterin yhteistyön käynnistämiseen,
– UNOn Ajatushautomossa syntynyt koonti, joka konkretisoi dramaturgin erilaisia tehtävänkuvia ja työn orientaatioita, sekä
– tietoa UNOn Dramaturgialusta-kokeilusta: kolme raporttia UNOn Verkoston teattereissa toteutuneista määrä-/osa-aikaisista dramaturgin tehtävistä ja idean dramaturgiapalvelusta.


UNO-EXIT IV – Dramaturgin työ

UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen

UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen

Julkaisu sisältää tietoa, esimerkkejä ja työvälineitä näytelmän lukemisen tueksi.

Julkaisusta löytyvät:
– Saana Lavasteen artikkeli Lukeminen taiteellisena työnä
– Elina Snickerin artikkeli Välineitä uuden näytelmän lukemiseen
– Hanna Helavuoren UNO-näytelmiä käsittelevä artikkeli Oleilua tuntemattoman äärellä (artikkeli myös luettavana erikseen tästä)
– kaksi UNOssa hyödynnettyä työvälinettä: Näytelmänlukutavat ja Näytelmien lukeminen ääneen ja keskustelu havainnoista


UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen

Uuden näytelmän antologia
4
.
4


Uuden näytelmän antologia (2018)

Malja laatunäytelmäkirjallisuudelle!

UNO julkaisi vuonna 2018 näytelmäantologian osana UNOn näytelmän lukemiseen kannustavaa teemavuotta. Uuden näytelmän antologia sisältää viisi vuosina 2003–2017 valmistunutta ja eri teattereissa kantaesitettyä näytelmätekstiä, joista kukin tarjoaa omanlaisensa näkökulman uuteen näytelmään ja erityisesti näytelmän lukemiseen kirjallisuutena. Mukana on myös teoksia ja niiden kirjoitusprosesseja taustoittavat kirjailijapuheenvuorot. Lisäksi kirjasta löytyy UNOn dramaturgin Elina Snickerin kirjoittama artikkeli, joka antaa välineitä lähestyä uuden näytelmän lukemista ja tekstien tulkintaa.

  • Taija Helminen: Merkkipäivä (2017) & kirjailijapuheenvuoro Valoisat ihmiset juuri ennen hämärää
  • Marie Kajava: Nälänhätä (2016) & kirjailijapuheenvuoro Kun näytelmän kirjoittaminen on toisten sanoilla soittamista
  • Pipsa Lonka: Helmi – yksi äiti muiden joukossa (2013) & kirjailijapuheenvuoro Ei minulle ole sanaa
  • Jonni Pantzar: Maa jossa sankarit saavat elää (2016) & kirjailijapuheenvuoro Nuorukaiselle elää kuuluu
  • Tuomas Timonen: Elämänmäki (2003) & kirjailijapuheenvuoro Enter Edward Wilhelm Lybeck

Tilaa kirja SUNKLOn verkkokaupasta

Podcastit
4
.
5

Kuuntele älykästä puhetta teatterista ja näytelmäkirjallisuudesta. Keskusteluissa ääneen pääsevät näytelmäkirjailijat, kriitikot ja muut teatterintekijät. Podcastien teemoja ovat mm. uusiin näytelmäteksteihin tutustuminen lähemmin, näytelmä kirjallisuutena, näytelmän uudet muodot, näytelmäkirjailijan työ ammattina sekä tekstin ja näyttämön suhde. Osa podcasteista on toteutettu suljettuina keskusteluina, osa nauhoitettu yleisölle avoimissa tilaisuuksissa. UNO toteutti podcasteja yksin sekä yhdessä Suomen arvostelijain liiton SARVin ja Teatterin tiedotuskeskus TINFOn kanssa.

Podcastit alla julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.
Podcastit löytyvät myös Soundcloudista.

18) UNO 2/2020: Jussi Moilan Isän maa

UNO 2/2020: Jussi Moilan Isän maa

Näytelmäkirjailija Jussi Moila ja dramaturgi Klaus Maunuksela puhuvat Moilan tuoreesta näytelmästä Isän maa, haastattelijana UNOn dramaturgi Paula Salminen.


17) UNO 1/2020: Heini Junkkaala, Elina Snicker & Paula Salminen, osa 2

UNO 1/2020: Heini Junkkaala, Elina Snicker & Paula Salminen, osa 2

Näytelmäkirjailija-dramaturgit Elina Snicker ja Heini Junkkaala jatkavat keskustelua dramaturgin ja näytelmäkirjailijan yhteistyöstä, haastattelijana UNOn dramaturgi Paula Salminen.


16) UNO 4/2019: Heini Junkkaala, Elina Snicker & Paula Salminen

UNO 4/2019: Heini Junkkaala, Elina Snicker & Paula Salminen

UNOn toisessa dramaturgikeskustelussa kirjailija Heini Junkkaala ja dramaturgi Elina Snicker keskustelevat muun muassa Junkkaalan näytelmästä Valehtelijan peruukki, haastattelijana UNOn dramaturgi Paula Salminen.


15) UNO 3/2019: Lonka, Karhu &Salminen, osa 1

UNO 3/2019: Pipsa Lonka, E.L. Karhu & Paula Salminen, osa 1

UNOn ensimmäisessä dramaturgikeskustelussa näytelmäkirjailija Pipsa Lonka ja hänen dramaturginsa E.L. Karhu keskustelevat lukevan dramaturgin työstä ja Longan tekeillä olevasta, UNOn kirjailijaohjelmassa kehiteltävästä näytelmästä, haastattelijana UNOn dramaturgi Paula Salminen. Keskustelu jatkuu myöhemmin ilmestyvässä toisessa osassa.


14) UNO 2/2019: Okko Leo & Maria Säkö

UNO 2/2019: Okko Leo ja Maria Säkö

Näytelmäkirjailija-dramaturgi Okko Leo ja kriitikko Maria Säkö keskustelevat mm. Leon näytelmästä Ateria.

Leon näytelmät:
Pimeä huone, 2017
Kybersielut, 2017 *
Ateria, 2016
Orkesteri – The Everlast, 2013
Vieraat – Perhesaaga, 2013
Kansallissankari, 2012
Mistä on isot pojat tehty, 2011 *
Maailma luottaa meihin, 2010/2015
Täyspuuvillakuosi, 2009
Nimeni on rakkaus, 2007
Kenttä, 2006

* yhdessä Okko Leo – Marko Järvikallas – Harri Virtanen

Leon näytelmät Näytelmät.fi-palvelussa


13) UNO 1/2019: Sivan Ben Yishai & E.L. Karhu (in English)

UNO 1/2019: Sivan Ben Yishai & E.L. Karhu

Playwrights Sivan Ben Yishai and E.L. Karhu talk about their latest plays, Ben Yishai’s Daddy Loves You and Karhu’s Princess Hamlet.

Sivan’s site
Interview of Sivan by TINFO
E.L. Karhu’s plays


12) UNO & TINFO 5/2018: Iira Halttunen ja Pipsa Lonka

UNO & TINFO 5/2018: Iira Halttunen ja Pipsa Lonka

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn johtaja Hanna Helavuori keskustelee Pipsa Longan ja Iira Halttusen kanssa heidän näytelmistään Toinen luonto ja Täydellinen – näytelmä urheilusta ja katseesta.

Antagonisti – Näytelmäantologia, osa 2 (toim. Tuomas Timonen, Teatterikorkeakoulu)
Toinen luonto
Uuden näytelmän antologia (UNO)
Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.


11) UNO & TINFO 4/2018: Marie Kajava ja Laura Valkama

UNO & TINFO 4/2018: Marie Kajava ja Laura Valkama

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn johtaja Hanna Helavuori keskustelee Marie Kajavan ja Laura Valkaman kanssa heidän tuoreimmista näytelmistään.

Eka kerta – Näytelmäantologia, osa 1 (toim. Tuomas Timonen, Teatterikorkeakoulu)
Uuden näytelmän antologia (UNO)
Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.


10) UNO & TINFO 3/2018: E.L. Karhu ja Otto Sandqvist

UNO & TINFO 3/2018: E.L. Karhu ja Otto Sandqvist

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn johtaja Hanna Helavuori keskustelee näytelmäkirjailijoiden Otto Sandqvist ja E.L. Karhu kanssa heidän tuoreimmista näytelmistään.

E.L. Karhu: Prinsessa Hamlet ja muita näytelmiä (Into)
Eka kerta – Näytelmäantologia, osa 1 (toim. Tuomas Timonen, Teatterikorkeakoulu)
Teatterin tiedotuskeskus TINFO

Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.


9) UNO 2/2018: Tekstin ja näyttämön suhde

UNO 2/2018: Tekstin ja näyttämön suhde

Ohjaajantaiteen professori Saana Lavaste, ohjaajat Anni Klein ja Riko Saatsi, sekä taiteentutkija, lehtori ja lavastaja Laura Gröndahl keskustelevat näytelmätekstin ja esityksen suhteesta. Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama. Kuvassa Saana Lavaste; © Jukka Salminen / Tiikerikuva. Lisätietoa Elinor Fuchsin esseestä: googlaa “EF_smallplanet”.

8) UNO & SARV 1/2018: Taija Helminen ja Katri Tanskanen

UNO & SARV Podcast 1/2018: Taija Helminen ja Katri Tanskanen

Näytelmäkirjailija-dramaturgi Taija Helminen ja teatteritutkija, kriitikko Katri Tanskanen keskustelevat Helmisen näytelmästä Merkkipäivä. Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

7) Ammattina näytelmäkirjailija 3/2017: Taija Helminen & Paula Salminen

Ammattina näytelmäkirjailija 3/2017: Helminen & Salminen

Ammattina näytelmäkirjailija -keskustelu, jossa Lahden kaupunginteatterin johtaja Ilkka Laasonen haastattelee Taija Helmistä ja Paula Salmista. Nauhoitettu 23.11.2017 Lahden Kaupunginteatterin Eero-näyttämöllä, toimittaja Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

6) Ammattina näytelmäkirjailija 2/2017: Okko Leo & Minna Nurmelin

Ammattina näytelmäkirjailija 2/2017: Leo & Nurmelin

Ammattina näytelmäkirjailija -keskustelu, jossa Turun kaupunginteatterin dramaturgi Saru Rasila haastattelee Okko Leoa ja Minna Nurmelinia. Nauhoitettu 22.11.2017 Turun Kaupunginteatterin Sopukassa, toimittaja Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

5) Ammattina näytelmäkirjailija 1/2017: Marie Kajava & Elina Snicker

Ammattina näytelmäkirjailija 1/2017: Kajava & Snicker

Ammattina näytelmäkirjailija -keskustelu, jossa Jyväskylän kaupunginteatterin dramaturgi Annukka Kiuru haastattelee Marie Kajavaa ja Elina Snickeriä. Nauhoitettu 16.11.2017 Jyväskylän Kaupunginteatterin yleisölämpiössä, toimittaja Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

4) UNO & SARV 4/2017: Näytelmän uudet muodot

UNO & SARV Podcast 4/2017: Näytelmän uudet muodot

Kotimaisen näytelmän festivaaleilla Kansallisteatterin Lavaklubilla järjestetty panelikeskustelu otsikolla Näytelmän uudet muodot. Keskustelijoina ohjaaja, näytelmäkirjailija Saara Turunen, kriitikko Maria Säkö ja tutkija Katri Tanskanen, keskustelua moderoi näytelmäkirjailija Jussi Moila. Toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

3) UNO & SARV 3/2017: Mikä meitä uhkaa?

UNOn ja SARV:n Podcast 3/2017: Mikä meitä uhkaa? Näytelmäkirjallisuutta tästä maailmasta.

Teatterin tiedotuskeskus TINFOn ja Kirjallisuuden vientikeskus FILIn järjestämä keskustelu Helsingin kirjamessuilla 27.10.2017, keskustelijoina kirjailijat Asta Honkamaa, Ilja Lehtinen ja E.L.Karhu, keskustelua johtaa kriitikko Maria Säkö. Toimittaja Jonni Pantzar.

2) UNO & SARV 2/2017: Miehen kosketus - puhetta dokumenttiteatterista

UNOn ja SARV:n Podcast 2/2017: Miehen kosketus – puhetta dokumenttiteatterista

Ohjaaja, käsikirjoittaja Eino Saari, Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen ja teatterikriitikko Eeva Kauppinen keskustelevat dokumenttiteatterista ja Kajaanin kaupunginteatterin ja Vaara-kollektiivin esityksestä Miehen kosketus. Keskustelua vetää Kati Sirén. Nauhoitettu Kajaanissa 5.10.2017, toimittajana Jonni Pantzar, pianossa improvisoi Juhani Valkama.

1) UNO & SARV 1/2017: E.L. Karhu ja Maria Säkö

UNOn ja SARV:n Podcast 1/2017: Kriitikko Maria Säkö ja näytelmäkirjailija E. L. Karhu

Kriitikko Maria Säkö ja näytelmäkirjailija E. L. Karhu keskustelevat näytelmistä yleensä, ja Karhun näytelmästä Prinsessa Hamlet erityisesti. Nauhoitettu 28.2.2017 Helsingissä, toimittajana Jonni Pantzar.