Uuden näytelmän ohjelma
1
.
1

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) on Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä monivuotinen hanke. UNO tuo yhteen näytelmäkirjailijat ja ammattiteatterit sekä tarjoaa yleisölle tilaisuuksia syventyä uuteen suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen. UNO on erilaisten toimijoiden yhteinen alusta uuden näytelmän edistämiseksi.

Uuden näytelmän ohjelmaa rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja UNOn Verkoston toimijat.

Mitä teemme?

UNO Kirjailijaohjelma

Vuosien 2017–2019 Residenssissä ja Hautomossa sekä 2020–2021 kirjailijaohjelmassa ammattinäytelmäkirjailijat työstävät uusia näytelmätekstejään, saavat tukea ammatilliseen kehittymiseen sekä tutustuvat teattereihin ja kohtaavat alan tekijöiden kanssa.

UNO Verkosto

Ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden yhteenliittymä kehittää uuteen näytelmään liittyviä käytäntöjä ja osaamista sekä tekee yhteistyötä kirjailijaohjelman kanssa.

UNO Näyttämö

UNO Näyttämölle kootaan uutta näytelmää yleisölle tunnetuksi tekevät esitykset, lukudraamat ja muut tapahtumat, jotka ovat koettavissa eri puolilla Suomea. Lisäksi tarjolla on aihetta syventäviä sisältöjä, kuten puhetta näytelmäkirjallisuudesta ja teatterista sisältävät UNO podcastit sekä kirjailijahaastatteluvideoiden sarja.

Yhteystiedot
1
.
2

UNOn johtaja

Saara Rautavuoma
tuottaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja
+358 50 302 0706
saara@teatterikaksipistenolla.fi

Ajankohtaista
1
.
3

UNO–EXIT

UNO Webinaarit

Webinaareissa esitellään UNOssa tehtyä työtä ja jaetaan hankkeesta karttunutta tietotaitoa. Hankkeen toteutukseen eri näkökulmista paneutuvat tilaisuudet tarjoa­vat välineitä aiheesta kiinnostuneille ja ne sisältävät reilusti aikaa osallistujien kysymyksille. Zoomissa järjestettävät webinaarit ovat osa UNOn EXIT-työtä ja avoimia kaikille (edellyttää ennakkoilmoittautumista).

Lisätietoja kunkin webinaarin tarkemmasta sisällöstä tulossa syksyn mittaan.

1) Näytelmien kehittely ja kirjailijantyön tukeminen – ti 28.9.2021 klo 10–12.30 Zoom

2) Moniammatillinen vuorovaikutus työvälineenä – ti 26.10.2021 klo 10–12.30 Zoom
Ks. lisätiedot alla. Ilmoittautuminen (viim. ke 20.10.): Linkki lomakkeeseen

3) Näytelmän lukeminen ja taiteellinen keskustelu – ti 30.11.2021 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen (viim. ke 24.11.): Linkki lomakkeeseen

4) Dramaturgin työ – ti 18.1.2022 klo 10–12.30 Zoom
Ilmoittautuminen (viim. ke 12.1.): Linkki lomakkeeseen


UNO Webinaari, osa 2:
Moniammatillinen vuorovaikutus työvälineenä

ti 26.10.2021 klo 10–12.30 Zoom

Webinaarissa luodaan katsaus UNOn Verkoston toimintaan ja syvennytään tarkastelemaan sen yhtä keskeistä työn tutkimisen alustaa, ajatushautomoa. Viiden vuoden ajan UNOn ajatushautomo on koonnut yhteen näytelmäkirjailijoita, teatterinjohtajia ja muita teatterin tekijäryhmiä jakamaan ammatillista ajattelua ja kehittämään asioita yhdessä eteenpäin. Erilaisin moniammatillisin kokoonpanoin on avattu kokemuksia olosuhteista, jotka vaikuttavat näytelmien päätymiseen näyttämöille, kantaesitysten parissa työskentelyyn sekä kirjailijoiden ja teattereiden väliseen vuorovaikutukseen.

Millaisia kohtaamisia ajatushautomoissa on syntynyt ja millaisia teemoja nämä kohtaamiset ovat nostaneet esiin? Mitä on kysytty ja keneltä? Minkä ammattiryhmien välinen yhteen tuleminen ja millainen vuorovaikutus on havaittu tärkeäksi? Millaisia kysymyksiä on välttämätöntä esittää ja millaista tietoa osapuolet tarvitsevat toisiltaan?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin webinaarissa vastaavat UNOn ajatushautomon toteutuksesta vastannut asiantuntija Kati Sirén sekä hankkeen johtaja Saara Rautavuoma. Lisäksi ääneen pääsevät Verkostossa vaikuttaneet ammattilaiset. Tilaisuudessa on myös aikaa osallistujien kysymyksille.

Lisätiedot: UNOn johtaja Saara Rautavuoma, p. 050 302 0706, saara@teatterikaksipistenolla.fi


Ilmoittaudu webinaariin (viim. ke 20.10.2021)

UNO-EXIT

UNO Seminaari 2.11.2021

Näytelmän lukemisesta: Kuka luki, mitä luki, missä vaiheessa ja mitä varten?
ti 2.11.2021 klo 10–15.30 Ryhmäteatteri (+ optio osallistua etänä osaa päivää)

UNOn seminaarissa paneudutaan lukemiseen ja sen moniin merkityksiin. Kyky lukea näytelmää on teatteriammattilaisten perustaito, jota tarvitaan säännöllisesti teatterityön arjessa ohjelmistosuunnittelusta taiteellisen prosessin eri vaiheisiin. Erityisesti nykynäytelmät edellyttävät jatkuvaa lukutaidon päivittämistä.

Päivässä lukemista lähestytään sekä taiteelliseen työhön kuuluvana tuntemattoman kohtaamisena että valtaan liittyvänä kysymyksenä. Kenellä on oikeus luentaan ja tulkintaan? Miten erilaiset luennat vaikuttavat taiteelliseen prosessiin? Lisäksi tutustutaan käytännössä erilaisiin näytelmän lukutapoihin keinona demokratisoida lukemisen prosessia ja tuoda siihen useita näkökulmia.

Ohjaajantaiteen professori Saana Lavasteen ja UNOn dramaturgi Elina Snickerin vetämästä seminaarista hyötyvät kaikki, jotka ovat työssään taiteilijana tai muussa ammattiroolissa tekemisissä näytelmäkirjallisuuden kanssa.

Luento-osuuden ja pienryhmätyöskentelyjä sisältävä kokonaisuus on suunnattu teatterialan ammattilaisille ja opiskelijoille, mutta on avoin myös kaikille aiheesta kiinnostuneille. UNO järjestää päivän yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa.

Etäosallistuminen: Seminaarin ohjelmasta voi seurata etänä päivän aloittavan luento-osuuden (n. 1,5h). Lisäksi on mahdollisuus osallistua ensimmäiseen pienryhmätyöskentelyyn. Etäohjelma kestää klo 10–13.15.


Ilmoittaudu seminaariin (lähi/etä) viim. su 24.10.2021

UNO Näyttämö

UNO Lukudraamailta 2.11.2021

ti 2.11.2021 klo 18–20.30 Valtimonteatteri (+ striimi)

Marraskuisessa lukudraamaillassa ollaan UNOn viimeisessä 2020–2021 kirjailijaohjelmassa kehiteltävien näytelmien äärellä. Ilta sisältä lukudraamaotteita vielä keskeneräisistä näytelmistä, kirjailijahaastatteluja sekä yhteistä keskustelua.

Lukudraamaotteet teoksista:
Kati Kaartinen: Yksi ja toinen (työnimi)
Marjo Niemi: Pienen budjetin sotaelokuva (työnimi)
Minna Nurmelin: Erään herääminen (työnimi)

Lisäksi kuullaan E.L. Karhun ajatuksia hänen VELJELLENI-näytelmästään.

Lukudraamat ohjaa UNOn dramaturgi Elina Snicker. Näyttelijöinä nähdään UNOn Verkoston teattereista Minerva Kautto (Teatteri Quo Vadis), Outi Ikonen, Mona Kortelampi ja Satu Mikkelinen (Valtimonteatteri).

Kaikille avoin, pääsymaksuton lukudraamailta järjestetään Valtimonteatterissa (Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha, Helsinki). Lähitilaisuuteen on vain rajoitetusti paikkoja (paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä), mutta illan ohjelmaa on myös mahdollista seurata etänä striimin kautta. Osallistuminen (lähi/etä) edellyttää ennakkoilmoittautumista.


Ilmoittaudu lukudraamailtaan (lähi/etä) viim. su 24.10.2021

UNO Näyttämö

UNO-näytelmän kantaesitys syksyllä 2021

Sofia Aminoff
DEN LYSANDE TIDEN
Porträtt av två kvinnor i ett rum

Sofia Aminoffin näytelmän suomenkielinen kantaesitys Hehkuva aika – Muotokuva kahdesta naisesta yhdessä huoneessa (suomennos Jukka-Pekka Pajunen) saa ensi-iltansa lokakuussa Valtimonteatterissa (Aleksis Kiven katu 22, Helsinki). Esityksen ohjaa Aino Kivi. Tekstin dramaturgi UNOssa oli Lena Nylén.

Esitykset 21.10.2021 alkaen.


Valtimonteatteri: Hehkuva aika

UNO-EXIT

Uuden näytelmän ohjelman loppu lähestyy – työlle suunnitellaan jatkajaa

Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämän Uuden näytelmän ohjelman (UNO) urakka suomalaisen näytelmäkirjallisuuden edistämiseksi on tulossa päätökseen. Näytelmien, kirjailijoiden ja teattereiden parissa tehdyn laajan kehitystyön tuloksia aletaan jakaa kuluvan syksyn aikana. UNOn perintönä teatterikentälle on myös syntymässä täysin uudenlainen avaus näytelmäkirjallisuuden tueksi – Uuden näytelmän toimisto UNTO.

UNTO rakentuu Ryhmäteatterin, Q-teatterin, Teatteri Viiruksen ja Kom-teatterin yhteistyölle, ja se jatkaa osaltaan UNOssa tehtyä työtä. Nämä UNOn Verkostoon kuuluvat teatterit perustavat alaisuuteensa näytelmäkirjallisuutta ja sen tuotantoa edistävän autonomisen laatuyksikön. Tulevasta kehitystyöstä vastaa dramaturgityöpari Antti Hietala ja Elina Snicker. Tekijöillä on vankka tausta näytelmäkirjailijoina ja teatterirakenteiden tuntemusta. UNO tukee asiantuntijapanoksellaan UNTOn alkumetrejä.

UNTO aloittaa vuoden 2022 aikana suunnittelu- ja kokeiluvaiheella, jonka myötä toiminnalle luodaan pysyvä malli. Aluksi ensisijaisesti perustajateattereidensa omaa taiteellista toimintaa tukeva UNTO tähtää monipuoliseen yhteistyöhön ammattinäytelmäkirjailijoiden ja teatterikentän muiden toimijoiden kanssa. Tätä dialogia käynnistetään jo syksyn 2021 aikana. UNTOn tavoitteista ja toimintamuodoista kerrotaan lisää myöhemmin suunnittelutyön edetessä.

Uuden näytelmän ohjelma jatkaa täydennä teholla vielä alkavan syksyn 2021 ajan. Tulevina kuukausina järjestetään runsaasti näytelmään ja sen kanssa työskentelyyn liittyvää ohjelmaa, josta osa on avointa kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. UNOn tilaisuuksissa jaetaan hankkeessa kertynyttä tietotaitoa ja työvälineitä teatteriammattilaisten hyödynnettäväksi ja tarjotaan alusta näytelmien ja alan ammattilaisten kohtaamiselle. Keväällä 2022 järjestetään uutta näytelmää juhlistava päätöstapahtuma ja hankkeen havainnot summaava julkaisu ilmestyy.

UNOon liittyvät yhteydenotot:
Saara Rautavuoma, hankkeen johtaja
p. 050 302 0706, saara@teatterikaksipistenolla.fi

UNTOon liittyvät yhteydenotot:
Antti Hietala, antti.hietala@q-teatteri.fi
Elina Snicker, elinasnicker@gmail.com