Uuden näytelmän ohjelma
1
.
1

Uuden näytelmän ohjelma (UNO) on Teatteri 2.0:n vuonna 2016 käynnistämä monivuotinen hanke. UNO tuo yhteen näytelmäkirjailijat ja ammattiteatterit sekä tarjoaa yleisölle tilaisuuksia syventyä uuteen suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen. UNO on erilaisten toimijoiden yhteinen alusta uuden näytelmän edistämiseksi.

Uuden näytelmän ohjelmaa rahoittavat Koneen säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö ja UNOn Verkoston toimijat.

Mitä teemme?

UNO Kirjoittajaohjelmat

Residenssissä ja Hautomossa ammattinäytelmäkirjailijat työstävät uusia näytelmätekstejään, saavat tukea ammatilliseen kehittymiseen sekä tutustuvat teattereihin ja kohtaavat alan tekijöiden kanssa.

UNO Verkosto

Ammattiteattereiden ja muiden teatterialan toimijoiden yhteenliittymä kehittää uuteen näytelmään liittyviä käytäntöjä ja osaamista sekä tekee yhteistyötä kirjoittajaohjelmien kanssa.

UNO Näyttämö

UNO Näyttämölle kootaan uutta näytelmää yleisölle tunnetuksi tekevät esitykset, lukudraamat ja muut tapahtumat, jotka ovat koettavissa eri puolilla Suomea. Lisäksi tarjolla on aihetta syventävää sisältöä, kuten puhetta näytelmäkirjallisuudesta ja teatterista sisältävät UNO podcastit.

Yhteystiedot
1
.
2

UNOn johtaja

Saara Rautavuoma
tuottaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja
+358 50 302 0706
saara@teatterikaksipistenolla.fi

Ajankohtaista
1
.
3

UNO Näyttämö

Uutta kuunneltavaa UNO-podcasteissa

UNOn podcast-sarja on täydentynyt uudella jaksolla, jossa keskustelevat näytelmäkirjailijat Sivan Ben Yishai ja E.L. Karhu. Kyseessä on ensimmäinen englanninkielinen jakso.


UNO podcastit (Soundcloud)

Uuden näytelmän ohjelma

Ennakkoluulottomasti ja rohkeasti uuden näytelmän ja keskeneräisyyden äärellä

Uuden näytelmän ohjelman (UNO) kolmas toimintavuosi käynnistettiin 30.1.2019 Viiruksella UNOn verkoston ja kirjailijoiden yhteisellä päivällä. Aamun käynnisti tiivistys UNOn ajankohtaisista suunnitelmista ja olimme hetken ohjelman toimintaa suuntaavien arvojen äärellä. Kuulimme myös UNO-kirjailijoiden ja näytelmien esittelyt sekä otteita kehiteltävistä teksteistä verkoston teattereiden näyttelijöiden lukemana. Iltapäivällä osallistujat työskentelivät ja tutustuivat Kati Sirénin vetämässä tulevaisuustyöpajassa.

Kirjoittajaohjelmassa on aloittanut vuoden alussa viisi uutta näytelmäkirjailijaa. Vuonna 2019 verkostossa on mukana 16 ammattiteatteria ja 12 muuta alan toimijaa.

UNOn arvot

UNO Arvot

Ennakkoluulottomuus ja rohkeus

Kyky ja halu arvioida kriittisesti totuttuja käytäntöjä ja tarpeen mukaan nähdä vaivaa niiden muuttamiseen.

Avoimuus

Tiedon ja ideoiden, onnistumisten ja epäonnistumisten avoin jakaminen.

Yhdessä oppiminen ja kehittyminen

Osaamisen ja oivallusten jakaminen, kyky antaa ja vastaanottaa palautetta, halu kehittyä ja mennä eteenpäin. Luottamuksellisuus ja kunnioitus Kunnioitus tekijöitä ja jaettuja ideoita kohtaan, omaneduntavoittelun välttäminen.

Verkottuminen, vuorovaikutus ja yhteistyö

Halu työskennellä yhdessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen eteen ja etsiä tapoja toimia tavalla, joka hyödyttää kaikkia.

Monimuotoisuus

Erilaisten ja eri lähtökohdista tulevien toimijoiden ottaminen mukaan, erilaisten äänten tuominen kuuluviin – erilaisuus voimavarana.Lue tiedote vuoden avauksesta

Tutustu uusiin 2019 kirjailijoihin ja näytelmiin

UNOn toimintasuunnitelma 2019

UNO Verkosto

UNOn Ajatushautomosta syntyy välineitä teatteriammattilaisten hyödynnettäväksi

UNOn Ajatushautomo tarjoaa puitteen, jossa erilaisissa teatterirakenteissa ja olosuhteissa työskentelevät alan ammattilaiset pääsevät käsittelemään ja kehittämään työtään yhdessä. Vuodesta 2017 alkaen järjestettyjen kokoontumisten tavoitteena on ollut pohtia eri näkökulmista onnistuneen (uuden näytelmän) kantaesitysprosessin ehtoja ja keinoja teattereissa. Työskentelyissä avataan kokemustietoa esitysprosesseista, niiden lähtökohdista ja erilaisten teattereiden omista toimintamalleista.

UNOn asiantuntija Kati Sirénin vetämiin toiminnallisiin työskentelyihin on osallistunut UNOn verkoston teattereiden henkilökuntaa ja freelancereita: näytelmäkirjailijoita, teatterinjohtajia, tuottajia, viestintäväkeä ja ohjaajia. Vuonna 2019 keskitytään dramaturgien näkökulmaan.

Ajatushautomon työskentelyistä jäsennetään eri näkökulmiin keskittyviä koonteja. Ne ovat kokoelma havaintoja ja kehittämisehdotuksia, jotka ovat syntyneet yhteisestä ajattelusta. Vapaasti kentän ammattilaisten hyödynnettävissä olevat materiaalipaketit toimivat välietappeina kohti laajempaa yhteenvetoa, joka toteutetaan hankkeen loppupuolella. Tutustu tähän mennessä valmistuneisiin koonteihin alta.


UNO Ajatushautomo: Toimiva viestintä (PDF)


UNO Ajatushautomo: Kirjailijan ja teatterin yhteistyö (PDF)